ארץ ישראל שלנו - OurIsrael

דעות , כתבות ומידע על ארץ ישראל שלנו (OurIsrael). כי ליהודים יש רק ארץ אחת ...
"ביום ההוא כרת ה' את אברהם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת"

יום רביעי, מאי 18, 2005

כמה ערבים היו בא"י לפני קום המדינה

הערבים בארצנו טוענים ל"השתלטות" היהודים ,
העובדה היא שהארץ הייתה שוממה בכל מקרה
והערבים "היגרו" לארץ ישראל יחד עם היהודים ברגע שראו שהיהודים הביאו שגשוג לארץ
מעט תמונות על המצב בתקופה.
http://www.eretzyisroel.org/~dhershkowitz/
http://www.eretzyisroel.org/


המפה הגדולה של הארץ הריקה
אספן מפות עתיקות מרמת-גן מחזיק אוצר היסטורי חינוכי * מפה ענקית שהכינה משלחת סקר בריטית בשלהי המאה ה-19, בקנה מידה של 1 ל-63,000 * המפה מוכיחה כי ערב העלייה הראשונה היתה הארץ דלה וריקה * היא מאמתת את טענת הציונות: 'עם ללא ארץ לארץ ללא עם' * לתשומת לבה של שרת החינוך

מאת:זאב גלילי15 באוקטובר 2004, ל' בתשרי תשס"ה

דב ירדני מציג חלק מהמפה המראה את מפרץ חיפה
מצאתי אוצר ששרת החינוך מוזמנת לראות אותו: מפת ארץ ישראל יחידה במינה, המפה הגדולה ביותר לתקופתה. זוהי מפה שהוכנה על ידי משלחת חוקרים בריטיים, שערכה סקר בארץ ישראל בין השנים 1871-1878. קנה המידה של המפה הוא אחד ל-63,000 לערך. כל סנטימטר במפה הזו, שגודלה כגודל חדר גדול, מייצג כ-630 מטר במציאות. על פי המפה ניתן לקבוע איזה יישובים היו בארץ באותן שנים ומה היה גודלם. ולפי נתונים אלו להעריך מה היה גודל האוכלוסייה כאן. המפה הזו היא התעודה החשובה ביותר, להערכתי, להוכחת הטענה הציונית: "עם ללא ארץ לארץ ללא עם".
ממתי מתחילים את ההיסטוריההסופר והוגה הדעות היהודי ארתור קסטלר אומר בספרו 'הבטחה והגשמה' כי השאלה מי צודק במאבק על ארץ ישראל תלויה בשאלה ממתי מתחילים את ההיסטוריה של הארץ הזו. יהודי מאמין מתחיל את הספירה מאברהם אבינו וההבטחה שקיבל ( "כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם"). על טיעון זה נאמר באחד האתרים של אש"ף, כי "היהודים טוענים שבאיזה תנ"ך הבטיחו להם את הארץ". אפשר להתחיל את ההיסטוריה מימי בית שני. ואז מתברר כי האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל מנתה באותה תקופה, לפי אומדנים שונים, עד שישה מיליון נפש. ועל טענה זו כבר אמרו הפלשתינים, שבארץ ישראל ישבו אבות הפלשתינים - החיתים והעמלקים. לענייננו חשוב להתחיל את ההיסטוריה דווקא מן העלייה הראשונה ובחינת השאלה מה מצאו כאן העולים שהחלו להגיע בשנת 1882. הטענה שהציונות לא באה לארץ ריקה מקובלת היום על רבים וטובים בשיח הציבורי הישראלי. תרמו לכך לא מעט ה'היסטוריונים החדשים' והשמאל הפוסט ציוני, הרואה בעצם הקמת המדינה חטא קדמון שיש לכפר עליו. אפילו היסטוריונית ציונית כאניטה שפירא כותבת כי הרצל לקה ב"עיוורון צבעים" בכך שהתייחס לאוכלוסייה ה'ילידית' "יחס האופייני לעליונות האירופית והקולוניאליזם". על רקע זה חשוב לדעת מי היה כאן בעת העלייה הראשונה וכמה מנו יושבי הארץ אז.
שום עם פלשתיניבאחד האתרים של אש"ף מצאתי את הטענה כי "העם הפלשתיני" מנה בסוף המאה ה-19 529,500 נפש. האומנם עם? האומנם יישוב גדול?לא היה ולא נברא.על דעת כל החוקרים הרציניים (שאינם תעמלני אש"ף) מקובל שבאותה תקופה לא היה עם פלשתיני, אפילו בתיאוריה. האוכלוסייה שהיתה בארץ ישראל לא נתייחדה מן האוכלוסיות הערביות בכל המרחב - לא מבחינה אתנית, לא מבחינה לשונית ולא מבחינה תרבותית. רק ההיסטוריון הפוסט ציוני ברוך קימרלינג (בספרו 'פלשתינים עם בהיווצרותו') מקדים את היווצרותו של המושג 'פלשתינים' לשנת 1831. יתר החוקרים תמימי דעים שהלאומיות הפלשתינית, המייחדת אותה מן הלאומיות הכלל ערבית, התגבשה רק בראשית המאה העשרים. מה ומי מצאו אנשי העלייה הראשונה כשהגיעו לארץ?
מוקד לעניין עולמי במחצית השנייה של המאה ה-19 הפכה ארץ ישראל מוקד לעניין עולמי. המאה ה-19 התאפיינה בגילויים ארכיאולוגיים מרשימים - פענוח כתב החרטומים על אבן הרוזטה על ידי החוקר הצרפתי שאמפוליון; חשיפת הקשת העתיקה בירושלים על ידי החוקר האמריקני רובינסון (שעל שמו קרויה הקשת); חשיפת קברי המלכים בירושלים על ידי החוקר הצרפתי דה סולסי; גילוי מצבת מישע מלך מואב ליד נחל ארנון, ועוד. כל אלה הפכו את המזרח הקרוב, ואת ארץ ישראל בפרט, מוקד עלייה לרגל של ארכיאולוגים, גיאוגרפים, מדינאים, אנשי דת ותיירים. בין הבאים לתור את הארץ היו אנשי הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל ( THE PALESTINE EXPLORATION FUND) שיצרו את המפה שהיא הנושא שלנו.
מארק טוויין בארץ ישראלבין התיירים הרבים שהגיעו באותה תקופה לארץ היה גם הסופר האמריקני הנודע מארק טוויין. טווין היה כאן בשנת 1867, חמש-עשרה שנים לפני העלייה הראשונה. את התרשמותו תיאר בספר, במילים הבאות: "ארץ שממה שאדמתה עשירה למדי, אלא שכולה עולה שמיר ושית, מרחב דומם ואבל. יש כאן עזובה שאפילו הדמיון אינו יכול להעניק לה תפארת חיים ומעש. הגענו בשלום להר תבור... כל הדרך כולה לא ראינו נפש חיה... בשום מקום כמעט לא היה לא עץ ולא שיח. אפילו הזית והצבר, אותם ידידים נאמנים של אדמת זיבורית, כמעט נטשו את הארץ... ארץ ישראל יושבת בשק ואפר. מרחף עליה כישופה של קללה ששדפה את שדותיה ואסרה את תעצומות כוחה באזיקים. ארץ ישראל שוממה וחשוכת חמדה. ארץ ישראל שוב אינה שייכת לעולם המעשה הזה. קודש היא לשירה ולמסורת, ארץ חלומות... נצרת עזובה... יריחו ארורה... ירושלים...כפר חלכאים...".אחרי תיאור כזה דומה כי לא נותרה עוד שאלה מה ומי היו בארץ ישראל. לא בעיני ההיסטוריון החדש בני מוריס (שלכאורה חזר בינתיים בתשובה) הכותב בספרו 'קרבנות' כי "אפשר שהוא (מארק טוויין) נתפס להגזמה". אם מארק טווין מגזים, הרי גם שורה ארוכה אחרת של נוסעים, יהודים ולא יהודים, שהגיעו באותה תקופה לארץ ישראל, הם גוזמאים ובדאים. שכן, התיאור הזה חוזר על עצמו בלי סוף. על רקע זה נודעת חשיבות רבה לשאלה מי היו יושבי הארץ באותה תקופה וכמה הם מנו.
כמה היו כאןזו איננה שאלה סטטיסטית. מי שמאשים אותנו שהתנחלנו בארץ של עם שאינו קיים, או שדחקנו את רגליהם של ה'ילידים', צריך להראות לנו כמה 'ילידים' היו כאן, ומי הם היו.התשובה לשאלות הללו פתוחות לדמיון המזרחי ולפסבדו מדענים, המשרתים את בעלי הדמיון הזה. נשיא המדינה לשעבר יצחק בן-צבי, שהיה מגדולי החוקרים של ארץ ישראל בתקופה העותמנית מביא ( בספרו 'ארץ ישראל ויישובה בימי השלטון העותמני') נתונים על מספר אוכלוסיית ארץ ישראל ביובל הראשון לשלטון העותמני (1525-1573). הוא מצא בארכיונים בקושטא נתונים שנאספו בחמישה מפקדים שנועדו לגביית מסים. במפקדים אלו נמנו 45 עד 50 אלף בתים משלמי מס. לפי הערכת בן-צבי מנו תושבי בתים אלו כ-300 אלף נפש בקירוב.מספר זה אינו אומר מאומה על מספר האוכלוסין ברבע האחרון של המאה ה-19. בשלוש-מאות השנים שחלפו ידעה הארץ זעזועים לא מעטים - רעידות אדמה, מגפות, מכות ארבה, מכת שודדים הפורצים מן המדבר ועוד. כל זאת בשלטון מושחת מיסודו, שסחט את התושבים עד לשד עצמותיהם ולא נתן להם שום שירות.בן-צבי אינו מציין שום אומדן למספר התושבים הערבים בעת העלייה הראשונה וברור שלא היה לו מקור מהימן לאומדן כזה. בני מוריס אומר שהמספר הוא כארבע-מאות אלף נפש. מוריס מסתמך על הגיאוגרף הגרמני אלכסנדר שולץ, שכתב ספר בנושא, המבוסס על שיטות שונות ומשונות לקביעת מספר אוכלוסין, בלי מקור מוסמך ואמין. שולץ עצמו מציין (במאמר שכתב כנראה אחרי הדפסת ספרו) מספרים גדולים עוד יותר, ואין פלא שהוא חביב הפלשתינים, המרבים לצטט אותו באתרים שלהם. מוריס מסתמך בהקשר אחר גם על החוקר הסקוטי ג'סטין מקארתי, שגם הוא מצוטט בנדיבות על ידי הפלשתינים. מקארתי מביא מספרים גדולים בהרבה. הוא קובע שב-1860 היו 411 אלף פלשתינים וב-1890 היו 553 אלף.ג'ואן פיטרס, מחברת הספר 'מאז ומקדם', מעריכה כי עם ראשית העלייה הראשונה ב-1882 היו בארץ כ-141 אלף לא יהודים וכרבע מהם מהגרים שהגיעו לארץ בשנים האחרונות, בעיקר בעת הכיבוש המצרי. כיבוש זה נמשך משנת 1831 עד 1840 ובמהלכו יזם הכובש המצרי הגירה רבתי של מצרים לארץ ישראל. הם הובאו לעזה, בית-שאן, שכם, עכו ויפו. פרופסור משה מעוז מגיע לאומדן קטן בהרבה לגבי כל התקופה העותמנית. במאמרו שכתב בספר 'תולדות ארץ ישראל' הוא מציין כי כתוצאה מפעולות השלטון העותמני ותנאי התברואה הירודים היתה אוכלוסיית ארץ ישראל בתהליך מתמיד של דלדול ובמשך מאות שנים לא עלה מספר הערבים על מאה אלף. אם לסכם: אין למעשה אומדן מבוסס למספר הלא יהודים בארץ ישראל עם בוא העלייה הראשונה, אף שסביר להניח שמדובר באוכלוסייה קטנה. אם ההערכה הממעיטה נכונה, דהיינו שהיו בארץ בסביבות 100 אלף ערבים ב-1878 (השנה שבה נסתיים הסקר של המשלחת הבריטית) פירוש הדבר שבשבעים השנים שחלפו עד 1948 גדלה אוכלוסיית הערבים פי 12. אי אפשר להסביר עלייה זו אלא בהגירה מסיבית מן הארצות השכנות.
איך נוצרה המפה'הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל' הוקמה בשנת 1865 על ידי סלתה ושמנה של החברה הבריטית דאז - לורדים, אנשי אקדמיה, כוהני דת, אילי הון. הקרן הציבה לה כמטרה לערוך מחקרים ארכיאולוגיים, היסטוריים, גיאוגרפיים ואתנוגרפיים במה שנקרא אז 'פלסטיין'. המשלחת מנתה כמה עשרות אנשים, ביניהם קרטוגרפים מומחים, ובראשה עמדו אישים בעלי שיעור קומה: וורן, קונדר וקיצ'נר. היא החלה בסקר בשנת 1871 וסיימה את עבודתה בשנת 1878. הדפסת המפה נמשכה כמה שנים, ועם הופעתה היא היתה המפה המפורטת והמדויקת ביותר של ארץ ישראל. בגלל גודלה הודפסה המפה ב-26 חלקים נפרדים, בארבעה צבעים, בשיטת הליתוגרפיה.
מפות של דמיוןבעל המפה בארץ הוא דב ירדני, מהנדס במקצועו, איש ניהול סטארט-אפ בעיסוקו ואוהב ארץ ישראל במהותו. הוא החל לאסוף מפות עתיקות של ארץ ישראל מצעירותו וחדר העבודה שלו נראה כפינה במוזיאון יותר מאשר משרד של מנהל חברה גדולה.ירדני הוא איש אשכולות מקסים בעל אוסף מדהים של מפות וספרי יודאיקה, בקיא היטב בנושא. רוב המפות העתיקות של ארץ ישראל, הוא מספר לי, אינן מפות במשמעות הרגילה של המילה. הן אינן מדויקות, מכילות אלמנטים אמנותיים ולא פעם מבוססות על הדמיון. למשל יש לו מפה של קרטוגרף בשם פונטיוס מן המאה ה-17 שעליה מצוירים אירועים היסטוריים מתקופות שונות. הקרטוגרפים של אז לא הכירו ממש את הארץ. כך מופיע באחת המפות נהר המחבר את הים התיכון עם ים כינרת. במפה אחת רואים שלירדן יש מקור שנקרא דן ומקור שנקרא יור. הקרטוגרפים הניחו שאם לחלק אחד מן השם ירדן יש מקור בשם דן המקור השני נקרא יור. את המפה של משלחת הסקר הבריטית "רכשתי בחנות ספרים בלונדון במחיר מציאה. שם לא ידעו להעריך את חשיבותה. היום היא שווה הרבה אלפי דולרים", אומר ירדני.
מה לומדים מהמפה ייחודה של המפה הוא שהמודדים הבריטיים סימנו בדיוק נמרץ את גבולותיו של כל יישוב וציינו בצבעים מיוחדים את החלקים המאוכלסים שלו. כלומר: אפשר על פי מפה זו לדעת מה היה גודלו של כל יישוב שהיה בארץ באותה תקופה, מנהר ליטאני בצפון ועד דרומית לבאר-שבע. המפה משקפת בצורה קרטוגרפית מה שמארק טווין תיאר בצורה ספרותית: ארץ שממה וציה, ריקה מאדם. בעזרת סרגל מדידה קל לקבוע את גודלו של כל יישוב. בדיקת הכפרים מעלה שמדובר בכפרים ששטחם זעיר. הגדולים שבהם הם בני מאה על מאה חמישים מטרים. בקושי שתי שורות בתים. הסימון בצבעים מלמד למשל שעכו היתה מיושבת אז רק בחלקה. אזורים שלמים היו ריקים מאדם, בדיוק כמו שלמדנו בבית הספר. כזהו למשל עמק יזרעאל וביקעת הירדן וכל המקומות שהמתיישב העברי החיה (על עמק יזרעאל אומר בני מוריס בספרו שהציונות שגאלה את העמק שללה מן הפלשתינים שטח שיכלו להתפתח בו). כמה ממצאים העולים מן המפה, יש בהם כדי להמחיש את חשיבותה.חיפה מסומנת במלבן בגודל 7 מילימטר על 3 מילימטרים. כל מילימטר שווה ל-63 מטרים במציאות. פירוש הדבר ששטח חיפה כולה היה 440 מטרים על 190 מטר. המושבה הגרמנית נמצאת מחוץ לחיפה וכל בית בה מסורטט בדייקנות. נצרת היתה אז קצת גדולה מחיפה. צורתה כצורת דלעת שהצלע הארוכה שלה 600 מטרים והצלע הקטנה כ-300 מטרים. אפילו טבריה גדולה מחיפה - 300 על 600 מטרים. יפו "הגדולה" היתה בסך הכל עיירה קטנה - 540 על 240 מטר. שייח' מוניס עליו יושבת אוניברסיטת תל-אביב היה כפר קטנטן 180 על 90 מטר. אבו כביר, יאזור וסומייל זעירים ממש. דלית אל כרמל מסומנת כביצה קטנטנה בגודל 3 מילימטר. וכך עוספייה יהוד וכפרים רבים אחרים. ירושלים שבתוך החומות אכן גדולה - אלף מטר על אלף מטר. לא היה כלום מחוץ לחומות. ובתוכן, אנחנו יודעים (לא מן המפה), תמיד היה רוב יהודי.
----
מודדים בירושלים
"באלה הימים באו ירושלימה אנשים מממשלת בריטאניה, הביאו בידם פירמאן מאת השולטאן ירום הודו היה הרשות נתונה למוד את שוקי העיר ואת טמסילותיה מקצה לקצה רחובותיה. וגם בהר הבית (אשר מלפנים לא הונח בלתי ישמעאלי לבוא שמה) באו האנשים האלה וימודוהו ארכו ורחבו, וגם בתוך המערות ונקרות הצורים אשר שם. באו התבוננו על כל הנפלא ויתארו תבניתם ודמותם - לא הניחו מקום גדול וקטן אשר לא תארוהו על ידי מלאכת מחשב (פוטוגראפיה). ("הלבנון, ח' טבת תרכ"ה 1865)


ולסיום מצגת נחמדה על א"י http://rachel.israel.de/

11 Comments:

 • At 1:49 אחה״צ, Anonymous אנונימי said…

  אין ספק שמדובר כאן בעבודה מסודרת ומבוססת היטב, ואני בטוח שיש מידע נוסף שהיה ראוי לאתר ושלב בעבודה מסכמת רחבה יותר. אני מקווה שזאב גלילי ואנשים רהוטים נוספים ילקטו עוד מידע כדי להרחיב את בסיס הנתונים.

  בשוטתי בפאינטרנט איתרתי ויכוח מאוד מעניין בפורום FAZ שמן הראוי שתתנו בו את דעתכם. להלן מספר לינקים:

  http://www.faz.co.il/story_4472
  http://www.faz.co.il/thread?rep=102490

  http://www.faz.co.il/story_4457
  http://www.faz.co.il/thread?rep=102083
  http://www.faz.co.il/thread?rep=102505

  http://www.faz.co.il/thread?rep=101750

  http://www.faz.co.il/thread?rep=68843

  ועוד לינקים בתוך ההודעות עצמן.

  אשמח אם מישהו יפרסם הודעה מסודרת בעניין זה באתר הזה או בפורום של FAZ: www.faz.co.il

  בברכה

  יצחק נוקד

   
 • At 8:54 אחה״צ, Blogger Abe Bird said…

  אני רואה שהויכוח לא תם והוא נמשך בגלגול שני כאן:

  http://www.faz.co.il/story_4960

  ממש מעניין.

  אברהם ענבר

   
 • At 1:50 אחה״צ, Anonymous קטי said…

  המשך התחזקות העם הפלשתיני
  http://www.seminarions.com/political-science/strengthening-of-the-palestinian-people-in-the-50-to-70---um-arafats-speech

   
 • At 4:16 אחה״צ, Blogger דורה said…

  לא מסכימה. הערבים לא הגיעו לפה יחד עם היהודים. היתה כאן אוכלוסיה מקומית ערבית שנים לפני האוכלוסיה היהודית. במפת ישראל לא היו כמעט ישובים יהודים. אין מה לעשות, לפעמים צריך להודות בפשעים שעשינו כמדינה.

   
 • At 9:34 לפנה״צ, Anonymous שלום said…

  רגע, ואם הכפרים היו קטנים, זה מצדיק את הריסתם?

   
 • At 9:22 לפנה״צ, Anonymous אורי said…

  אם הערבים פותחים במלחמת שמד על ישראל, אז כן. זאת דמוגוגיה להציג את הערבים כמסכנים, כשהם דחו את הפשרה באו"ם ופתחו במלחמה. כשאתה פותח במלחמה לעולם לא תדע איך היא תסתיים, ולכן עליך גם לשאת בתוצאות. אולי בפעם הבאה כשהם יבואו לרצוח אותנו נגיש להם את הצוואר כדי שתרגישי טוב.

   
 • At 9:39 לפנה״צ, Anonymous mr.elkrief@hotmail.fr said…

  תגובה לדורה סעיד: כל הכפרים והערים הערביים בארץ ישראל רבתי .. היו קיימים מתקפת בית ראשון ובית שני.. וגם מתקופת אברהם אבינו..רשימה קטנה של ישובים קדומים שהערבים טוענים ששיכים להם והם הקימו.1)באר שבע )2)יפו3)שכם)4)בית לחם 5)ירושליים6)מגידו7)נצרת8)ערי והרי הגלבוע 9)טבריה10) כפר כנא11)בקעת ארבל מגדל12)כפרנחום13)יריחו14אלון ממרא 15)שכם ומערת המכפלה15)חיפה עפולה . כפר תבור .לוד.רמלה. עזה .אשקלון... זאת רק רשימה חלקית שכל הישובים הערביים והיהודיים היו קיימים עוד מתקופת האבות ומלכות ישראל..וטענתך שהערבים בנו כפרים בארץ הינה מופרכת.. כמעט מאה אחוז מכפרי הערבים בארץ ישראל נבנו על חורבות כפרים יהודיים קדומים .. והערבים כמובן שיבשו את שם הישוב או הכפר.. הכפרים הערביים שהוקמו מאז קום המדינה זה הכפרים של הפזורה הבדואית (כפרים ללא רשיון הקמה) אין להתכחש למציאות ולעובות של ההיסטוריה והארכיאולוגיה..

   
 • At 3:16 אחה״צ, Blogger Unknown said…

  הישוב היחיד שבנו הערבים בארץ ישראל היה רמלה

   
 • At 1:44 אחה״צ, Anonymous שלום אליהו said…

  זכותנו כיהודים על ארץ-ישראל, נסמכת ונתמכת לאחר התנ"ך בהחלט גם על ממצאים ארכיאולוגיים המאששים את זכותנו משכבר הימים עוד בטרם נוסדו הנצרות והאיסלם שאחריו.
  ממצאים בדמות ביכ"נ יהודיים על כל שלל אביזריהם ציורי קירות ופסיפסים המספרים את סיפורינו מעבר לאגדות הנפוצות, ממחישים ביתר שאת, מי קדם למי וגיל הממצאים הללו, העולה פי כמה וכמה מונים על ממצאים נוצריים ומוסלמיים כאלו ואחרים, בהחלט מדבר בעד עצמו..............
  חרף כל אלו, לתור אחר ממצאים אחרים, מהווה נסיון לקעקע עובדות אמת ולתור אחר עובדות שווא שתימצאנה חן בעיני העולם ועצמו ובלבד שכביכול ישרור כאן שקט, שמעולם לא היה כאן, למעט בעת העזובה המתוארת ואף היא במקומות שוממים מסויימים.
  אלו הן העובדות ועימן ורק עימן יש להתמודד ולא עם בריאתן של חדשות - לכאורה!!!!!!!!!!...........

   
 • At 3:13 אחה״צ, Anonymous אנונימי said…

  מאיפה באו הערבים הפלסטינים!!!!!

  התושבים של עזה נחשבו מצרים לפני 1967
  התושבים של הגדה המערבית נחשבו כירדנים לפני 1967

  שהתרמית הערבית נחשפת .
  אין דבר כזה כיבוש זה המצאה של הערבים
  והמצאה שלכם שמאלנים.
  הפלסטינים וערביי ישראל הטוענים שהם "ילידים" הם בעצם צאצאים למהגרי עבודה
  שהגיעו לארץ בסוף המאה ה-19 . הם באו כדי לעבוד עבור התשתיות של המנדט
  הבריטי וכדי לעבוד אצל היהודים שפיתחו את הארץ , ייבשו ביצות , קידמו את
  החקלאות והפריחו את השממה .

  זאהיר מוחסיין, מנהיג בארגון לשחרור פלסטין (אש"פ), אמר בראיון לעיתון
  הגרמני "טראו" במרץ 1977: "העם הפלסטיני אינו קיים; יצירתה של מדינה
  פלסטינית אינו אלא אמצעי להמשך מאבקנו נגד מדינת ישראל

  ווליד שואבט, שהיה מחבל של הפת"ח, אישר את השקר שעבורו הוא נלחם: "מדוע ב-4 ביוני 1967 הייתי ירדני ובין לילה הפכתי לפלסטיני? ... אנחנו החשבנו את
  עצמנו ירדנים עד שהיהודים חזרו לירושלים. פתאום נעשינו פלסטינים.
  הם הסירו את הכוכב מהדגל הירדני ופתאום היה לנו דגל פלסטיני."

  למעשה , ירושלים (אל קודס) לא מופיעה בקוראן אפילו פעם אחת .
  על הר הבית הם מעשנים, משחקים כדורגל ועושים פיקניקים .
  כאשר הם כורעים בתפילה לכיוון מכה , הם מפנים את ישבניהם לכיוון הר הבית
  ומסגד הסלע .

  "פלסטין" . פלסטין לא מופיעה בקוראן כלל.

  אפילו לפי הקוראן ארץ ישראל שייכת לעם ישראל:

  משה :" בני עמי ,היכנסו אל הארץ הקדושה אשר כתב לכם אלוקים"

  "אחר כך הושבנו את בני ישראל לבטח בארצם והענקנו להם מכל טוב "

  "אחרי פרעה אמרנו לבני ישראל ,שבו בארץ וכאשר תתקיים ההבטחה לאחרית
  הימים ,נקבץ פזוריכם"

  סמואל לונגהורן , הידוע יותר בשמו מארק טוויין (שכתב את הספרים ''האקלברי
  פין'' ''תום סוייר'') חיבר ספר בשם "מסע תענוגות בארץ הקודש " . בספר זה
  הוא מתאר את מסעו בארץ ישראל בשנת 1867 : "ארץ ישראל עטויה שק ואפר. שוממה
  ומכוערת. מרחבים קודרים ודוממים ,
  לא ראינו נפש חיה לאורך כל המסע".

  המצאת ה"עם הפלסטיני" - מאיפה באמת הגיעו הערבים לארץ ישראל ?
  ‏https://m.youtube.com/watch?v=8R8jou2B5Fg

  שייח ירדני: "אין פלסטין בקוראן. אללה נתן את ישראל ליהודים"

  ‏http://provokator.co.il/שייח-ירדני-אין-פלסטין-בקוראן-אללה-נתן/

  הפרופ' המוסלמי סבור שישראל שייכת ליהודים
  ‏http://news.walla.co.il/item/632924


  סרטון חובה: בכיר חמאס חושף מאיפה באו הפלסטינים

  ‏https://www.youtube.com/watch?v=CbuM91PeSOs

  ח"כ לשעבר עזמי בשארה מודה :
  " אין עם פלסטיני "

  ‏https://m.youtube.com/watch?v=qp1OS-20Bzc


  ‎ האמת על הר הבית - סרטון ההסברה שהערבים לוחצים להסיר מיוטיוב

  ‏https://m.youtube.com/watch?v=lnLKddoBjsY

  המצאת ה"עם הפלסטיני" -
  מאיפה באמת הגיעו הערבים לארץ ישראל ?

  ‏https://m.youtube.com/watch?hd=1&v=8R8jou2B5Fg

  וידאו, שייח ערבי לרב אליהו: הקוראן אומר שארץ ישראל שייכת לעם ישראל

  ‏http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=747513

  לא שמעתי את התלונות הפלסטיניות בין 48 ו-67 כשאדמתם הייתה כבושה בידי הירדנים או כשהייתה כבושה בידי המצרים"

  ‏http://provokator.co.il/לא-שמעתי-את-התלונות-הפלסטיניות-בין-48-ו-67-כ/

   
 • At 4:33 אחה״צ, Blogger Unknown said…

  ההההה אלק נבנו על חורבות כפרים יהודים מצחיק מאוד מה שיהיה לא כדאי להתוקח כי ההיסטוריה ידועה ואם תרצו לשנות אותה אז לא עלינו אתם עוד תראו שאנחנו לא מוותרים על פלסטינתנו היום הזה קרוב ואתה מת לא להיות בו וכל עמך

   

הוסף רשומת תגובה

<< Home